اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

راهبند پاسارگاد با تیرک فنسی

راهبند پاسارگاد با تیرک فنسی

راهبند پاسارگاد با تیرک فنسی با قابلیت تردد دائم جهت کنترل تردد خودرو و موجودات زنده به طور همزمان با ایمنی و استحکام بالاتر از تیرک نردبانی
راهبند پاسارگاد با تیرک فنسی محصول انحصاری دربهای اتوماتیک پاسارگاد ، یک گیت خودرو با قابلیت کنترل تردد نفر و موجودات زنده است.

در برخی از سازمانها و مراکز مسیر هایی وجود دارند که کنترل تردد نفر یا حتی برخی از حیوانات و وسایط نقلیه و به طور همزمان باید انجام شود.اولین و متداول ترین روشی که برای انجام این کار وجود دارد استقاده از یک نوع درب اتوماتیک (لولایی یا ریلی و ...) است. اما مشکل عملکردی در این روش وجود دارد و پس از مدت کوتاهی کارکرد سیستم نمایان میگردد استهلاک سریع سیستم درب بازکن پس از مدت کوتاهی کارکرد میباشد. راهبند های پاسارگاد با تیرک فنسی محدودیت تردد ندارند.

ارتفاع فنس در این نوع تیرک 2 متر و طول آن حداکثر 6 متر میباشد. بنابراین راهبند های پاسارگاد با تیرک فنسی احتیاج مراکز و سازمان هایی که نیاز به کنترل تردد نفر و برخی از حیوانات از بعضی از گذرگاه هایشان را دارند به طور کامل و با قابلیت تردد دائم را برطرف مینمایند.

قابلیت های مذکور در تیرک های نردباتی نیز وجود دارد اما تیرک فنسی استحکام و ایمنی به مراتب بالاتری نسبت به تیرک نردبانی دارد.

95/04/21