اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

رابط اتصال بازو به راهبند

رابط اتصال بازو به راهبند

رابط اتصال بازو به راهبند پاسارگاد
رابط اتصال تیرک به مکانیزم محرک آن در راهبند های پاسارگاد یک پروفیل با مقطع ناودانی (U شکل) از ورق آهن با ضخامت 4 میلیمتر است که یک طرف آن با قطعه خروجی گیربکس بطول 280 میلیمتر درگیر میباشد و سر دیگر بطول 600 میلیمتر داخل قوطی تیرک است.

کارآیی های این رابط به شرح ذیل است:

1- مهمترین وظیفه این رابط انتقال حرکت دورانی از گیربکس به تیرک میباشد.

2- این قطعه به عنوان یک فیوز مکانیکی نیز عمل میکند به این ترتیب که در صورت وارد آمدن ضربات شدید نزدیک به دستگاه که معمولا در اثر برخورد وسایط نقلیه به (a)|تیرک|/] دستگاه ایجاد میشود این قطعه خم شده و از انتقال ضربه به مجموعه دستگاه و همچنین سیستم محرکه آن جلوگیری میکند.

همچنین این قطعه به گونه ای طراحی شده که ورود ضربه به آن فقط باعث خم شدگی میشود . پارگی یا ایجاد ترکهای ریز در رابط تیرک که جز اصلی ر راهبند ها میباشد باعث شکست ناگهانی این قطعه و سقوط تیرک میگردد که آن هم حادثه بسیار خطرناکی است.

3- رابط تیرک در راهبند پاسارگاد یک قسمت از مکانیزم ضربه گیر تیرک نیز میباشد.