اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

مزایای کاربرد الکترو موتور سه فاز در راهبند

مزایای کاربرد الکترو موتور سه فاز در راهبند

راهبند های پاسارگاد مجهز به الکترو موتور سه فاز صنعتی با قدرت 37/. وات میباشد
مزایای کاربرد الکترو موتور سه فاز در راهبند :

1- راه اندازی الکترو موتور سه فاز توسط میدان مغناطیسی که سیم پیچ الکترو موتور ایجاد میکند با حداکثر گشتاور و بدون ضربه حرکتی انجام میشود.

2- در دستگاه راهبند به دلیل کم بودن بازه حرکتی تیرک (90 درجه) الکترو موتور تقریبا با 4/1 دور نامی کار میکند بنابراین گشتاور حرکتی آن کاهش میابد. الکترو موتور سه فاز بیشترین گشتاور را در دورهای پایین حرکتی دارا میباشد.

3- در دستگاه های راهبند به دلیل کم بودن بازه حرکتی تیرک و کند بودن سرعت آن درابتدا وانتهای مسیر (به علت جلوگیری از ایجاد ضربه های حرکتی) و مقاومت های محیطی بازدارنده حرکت آن (مثل باد) نوسانات حرکتی زیادی وجود دارد که الکتروموتور سه فاز صنعتی کمترین تاثیر را از این نوسانات میپذیرد و در نتیجه یک حرکت با دور متغیر بدون ضربه ایجاد مینماید.

در تمام مکانیزم های حرکتی جذب و یا جلوگیری از وقوع ضربه های حرکتی بیشترین تاثیر را روی دوام و کیفیت کارکرد آنها دارد. یکی از مهمترین علل عدم محدودیت تردد و کم استهلاک بودن راهبندهای پاسارگاد استفاده از الکترو موتور سه فاز صنعتی میباشد.