اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

راهنمای نصب و راه اندازی راهبند

راهنمای نصب و راه اندازی راهبند

راهنمای نصب و راه اندازی راهبند
1- تغییر راستای ناودانی نگهدارنده تیرک (BEAM SUPORTER)

ناودانی نگهدارنده تیرک با دو عدد پیچ و مهره کلاهکی (ته بسته) M12به بازوی خروجی گیربکس بسته شده و هنگام مونتاژ دستگاه جهت سهولت حمل ونقل برعکس بسته می شود. در اولین مرحله نصب مهره های ته بسته را باز کرده و ناودانی را نصف دور چرخانده دوباره روی پیچ های مربوطه گذاشته و مهره ها را محکم می بندیم. پس از انجام این مرحله تیرک در حالت عمودی است.

2- باز کردن بدنه (Cover)

بدنه دستگاه شامل سه قسمت است:

1- کاور بالا

2- کاور پایین کوچک (پشتی)

3- کاور پا یین بزرگ (جلویی)

مرحله دوم نصب باز کردن (دمونتاژ) کاورها از طریق باز کردن 12 عدد پیچ بدنه میباشد.

توضیح: پیچ کاورهای پایین پیچ خودکار از نوع سرمته می باشد.

3- بستن پیچهای پایه

پیچهای پایه دستگاه شامل 4 عدد پیچ M16 همراه با 2 مهره و واشر تخت است. یک مهره و واشر را از یک سر باز کرده و همان سر پیچ را وارد یکی از 4 سوراخ پایینی اسکلت دستگاه که جهت نصب آن تعبیه شده میکنیم. سپس مهره و واشر بالایی را با دست میبندیم.

4- تنظیم راستای تیرک با مبنای موجود در محل

در این مرحله ابتدا دستگاه را روی صفحه محل نصب گذاشته و تقریبا وسط صفحه تنظیم میکنیم. بعد به روش دستی ناودانی نگهدارنده تیرک را در حالت افقی قرار می دهیم و تیرک را روی آن مونتاژ مینماییم. دراین مر حله با جا بجا کردن یا چرخاندن تیرک به چپ یا راست راستای آن را با مبنای موجود در محل (مثلا موازی با راستای درب) تنظیم میکنیم. سپس تیرک را از روی ناودانی برداشته و سر پیچهای پایه را به صفحه جوش می دهیم.

5- تراز کردن دستگاه

دستگاه باید در دو راستا تراز شود. اولین و مهمترین آنها راستای تیرک می باشد. به این ترتیب که ابتدا تیرک را روی ناودانی نگهدارنده آن توسط یک یا 2 عدد پیچ خودکار مونتاژ کرده و سپس تیرک را در حالت عمودی قرار داده و کف تراز را روی قسمت 4/6 سانتی تیرک قرار داده با باز یا بسته کردن مهره ها و پیچهای پایینی چپ یا راست پایه دستگاه آنرا در این جهت تراز می کنیم.

در مر حله دوم کف تراز را روی قوطی 3x3 عمودی اسکلت دستگاه طبق تصویر قرار داده و با باز یا بسته کردن مهره های جلویی یا عقبی پیچهای پایه آنرا در این جهت تراز می کنیم. پس از پایان تراز کردن دستگاه مهره های بالایی روی پیچهای پایه دستگاه را سفت می کنیم.

6- نصب الکتریکی دستگاه

کلا 4 رشته سیم در قسمت پایینی دستگاه وجود دارد که 2 رشته آنها قطر 5/1 و برنگ قرمز و آبی هستند که به برق تکفاز 220ولت وصل می شوند (سیم آبی به نول و قرمز به فاز رعایت گردد) و دو رشته دیگر به قطر 5/0 و جهت اتصال به شاسی فرمان داخل اتاق نگهبانی تعبیه شده اند.

7- تنظیم میکرو سوییچ های حد بالا و پایین

در قسمت بالایی دستگاه دو عدد میکروسوییچ وجود دارد که توسط دو عدد بوش لبه دار مونتاژ شده روی شافت خروجی گیربکس تحریک می گردد. جهت تنظیم زاویه ایست حالت افقی و عمودی تیرک پیچهای قفل کن بوشهای محرک را کمی باز می کنیم سپس با بالا و پایین کردن تیرک توسط ریموت بوشها را جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن با تغییرات کوچک می چر خانیم تا تنظیم گردد. سپس پیچ بوشها را محکم میبندیم.

8- مونتاژکاورها

کاورهای دستگاه برعکس ترتیب باز شدنشان مونتاژ میشوند.

نکته: لازم به ذکر است پیچ های کاور بالا باید تا حدی بسته شوند که کاور بالا تغییر شکل ندهد.