اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

راهبند با بورد قابل اتصال به شبکه کامپیوتر

راهبند با بورد قابل اتصال به شبکه کامپیوتر

دربهای اتوماتیک پاسارگاد پیرو اعلام نیاز برخی از سازمانها مبنی بر اتصال راهبند به شبکه کامپیوتری و فرمان پذیری از نرم افزارهای سازمانی مختلف و همچنین اعلام وضعیت تیرک اقدام به طراحی و ساخت بورد با قابلیتهای مذکور نمود. بورد هوشمند راهبند پاسارگاد قابلیت اتصال به USB و Wifi و همچنین Network Lan Connector را دارا میباشد.

تمام راهبندهایی که قابلیتهای مذکور را دارا میباشند با افزودن یک کنترلر که ورودیهای راهبند را گرفته و در شبکه اعلام میکند و همچنین فرمانهای صادره از شبکه را به بورد اصلی دستگاه منتقل میکند کار میکنند. تفاوت اصلی راهبند پاسارگاد در این نوع سیستم این است که کنترلر و بورد اصلی دستگاه با هم ادغام شده اند. بعبارت دیگر در حقیقت راهبند پاسارگاد با تمام سنسورهایش به شبکه وصل میگردد و این کنترلر تمامی ویژگیهای بوردهای راهبند مثل Auto Close و ... را دارا میباشد.

راهبند پاسارگاد با بورد تحت شبکه دارای اپلیکیشن اندروید و تحت ویندوز میابشد.

راهبند با کنترلر تحت شبکه و مجهز به Wifi - USB - LAN
مهندس مجید صادقی
96/03/14