راهبندهای پاسارگاد به دو نوع کلی تقسیم میشوند:
الف- راهبندهای الکترو مکانیکی شامل:
1- راهبند با تیرک ساده
راهبند با تیرک ساده

2- راهبند با تیرک تاشو

راهبند با تیرک تاشو

3- راهبند با تیرک نردبانی
راهبند با تیرک نردبانی

ب- راهبند آکاردئونی پاسارگاد

راهبند آکاردئونی
fb.jpg gp.jpg p.jpg tw.jpg rss.jpg
logobottom