راهبند پاسارگاد با تیرک تاشو مدل PRBV17G-BE

مشخصات فنی

تیرک تاشو جهت راهبندهای پاسارگاد حداکثر تا طول ۶ متر قابل نصب و راه اندازی است.

توضیحات

این نوع تیرک جهت پارکینگهای مسقف که عرض مسیر از ارتفاع سقف پارکینگ بیشتر است و همچنین جهت پارکینگهایی که دارای محدودیت ارتفاع اتومبیل هستند کاربرد دارد.