راهبند پاسارگاد با تیرک نردبانی مدل PRBV17G-TH

توضیحات

ارتفاع نرده های عمودی در این نوع تیرک یک متر و فاصله بین آن ها از 5 تا 15 سانتی متر بنا به سفارش کارفرما و جای کاربرد راهبند ساخته می شود. تیرک نردبانی  تا طول حداکثر 5 متر قابل ارائه می باشد و در صورت بیشتر بودن عرض مسیر باید از 2 دستگاه در طرفین استفاده شود. راهبندهای پاسارگاد محدودیت تردد ندارد و همچنین در صورت برخورد وسیله نقلیه ، تیرک و یا حداکثر ناودانی ساپورت تیرک با حداقل هزینه و زمان ارائه خدمات ، تعویض می گردد.

مشخصات فنی

یک گیت خودرو با قابلیت کنترل تردد نفر و برخی از حیوانات است این نوع راهبند بر روی راهبند الکتروموتور گیربکس مدل PRBV17G و راهبند هیدرولیک پاسارگاد مدل PRVB17G قابل نصب می باشد. در برخی از سازمان ها و مراکز مسیرهایی وجود دارند که کنترل تردد نفر یا حتی برخی از حیوانات و وسایل نقلیه به طور همزمان باید انجام شود.

مزایای استفاده از راهبند پاسارگاد با تیرک نردبانی نسبت به انواع درب های اتوماتیک جهت کنترل تردد همزمان خوردو و نفر

1- زمان باز و بسته شدن راهبند نسبت به انواع درب اتوماتیک :
این مدت زمان عملکرد در راهبند حداقل یک سوم انواع درب های اتوماتیک است. با توجه به اینکه راهبندهای پاسارگاد دارای سیستم تنظیم سرعت نیز می باشد. این زمان باز و بسته شدن حتی تا زیر 2 ثانیه نیز قابل تنظیم می باشد.

2- استهلاک کم سیستم راهبند نسبت به اواع درب اتوماتیک در شرایط ترددی سنگین(دائم تردد)

3-هزینه کم تعمیرات و بازسازی تیرک در اثر برخورد وسایل نقیله نسبت به انواع درب اتوماتیک :
همانطور که می دانیم درب های آهنی که اتوماسیون روی آن ها اجزا می شود در اثر تصادف در اکثر مواقع تغییر شکل های کلی داشته که نیاز به تعویض کل آن می باشد اما تیرک نردبانی از قسمت های مختلفی تشکیل شده که تک تک اعضای آن به صورت جداگانه قابل تعویض هستند. بدیهی است تعمیر وبازسازی این تیرک هزینه در زمان به مراتب کمتری نسبت به درب های آهنی دارد.

4- اشغال سطح کمتر از زمین در حال مسیر باز نسبت به درب های لولایی یا ریلی:
با توجه به عملکرد راهبند که برای بازشدن مسیر تیرک از حالت افقی به عمودی میچرخد ، فضایی که در حالت مسیر باز اشغال می شود. حدود یک دهم دربهای ریلی یا لولایی است که این ویژگی در مکان هایی که فضای مناسبی برای باز شدن درب وجود ندارد بسیار مهم است.