سیستم بالانسینگ گشتاور تیرک2


یکی از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده در قیمت راهبند طراحی تار مکانیزم های موجود در یک راهبند است.

این مکانیزم ها ، در نگاه اول و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و عملکردی ممکن است بهه این صورت به نظر آید که فقط باعث افزایش قیمت راهبند گردیده است .اما با تامل و تفکر بیشتر و در نظر گرفتن مسائل فنی و عملکردی به این نتیجه می رسیم که این مکانیزم ها مثل مکانیزم بالانسینگ گشتاور تیرک تاثیر فوق العاده زیادی در کاهش استهلاک و همچنین افزایش کارایی و مصرف انرژی دستگاه راهبند می گردد.

وجود این مکانیزم در دستگاه راهبند باعث افزایش قیمت حداقل 3 تا 4 میلیونی دستگاه راهبند و همچنین افزایش حجم راهبند به میزان 10*10 سانتی متر در ابعاد مقطع دستگاه می گردد.اما همانگونه که قبلا هم گفتیم این مکانیزم تاثیر بسیار زیادی در کارایی دستگاه راهبند دارد و در حقیقت جزء لازمه قطعی آن می باشد.مطلب بسیار مهمی که در رابطه با این سیستم وجود دارد این است که یک مکانیزم کارآمد بالانسینگ گشتاور تیرک باید طوری طراحی شده باشد که گشتاور تیرک را بطور کامل بالانس کند ، تا بیشترین تاثیر را در کارآیی – استهلاک اجزاء محرکه و مصرف انرژی داشته باشد.

اجزاء سیستم بالانسینگ گشتاور تیرک راهبند پاسارگاد اجزاء این سیستم به شرح ذیل است:

1- اصلی ترین و مهمترین جزء این سیستم فنر کششی آن است

در گذشته یعنی حداقل حدود 9 سال پیش در راهبندهای پاسارگاد از فنرهای کششی که در سر آن قلاب از جنس میلگرد خود فنر داشت استفاده می شد. اما با گذشت زمان و مدت محدودی کارکرد قلاب ها از محل خم می شکست ، بنابراین طراحان راهبند پاسارگاد به فکر اصلاح این فنر افتادن با مونتاژ 2 عدد توپی در دو سر فنر کششی مطابق عکس که سه گام ( سه دور) در فنر بسته می شود این مشکل کلا برطرف شد.

2- اهرم بندی مکانیزم بالانسینگ گشتاور تیرک:

این اهرم بندی به صورتی طراحی و ساخته شده است که طول بازوی درگیر فنر کششی یعنی طول بازوی اهرم مقاوم جهت طول تیرک های مختلف قابل تنظیم است همچنین مقدار کشش اولیه فنر هم به راحتی در دستگاه قابل تنظیم است.این سیستم تاثیر فوق العاده زیادی روی عملکرد راهبند پاسارگاد دارد.

 با طراحی و ساخت این سیستم اندازه گیربکس بکاررفته در راهبند الکترومکانیکی و همچنین اندازه جک بکار رفته در راهبند الکتروهیدرولیک پاسارگاد کوچکتر شده ، همچنین توان الکتروموتور مورد نیاز در این راهبند ها نیز بسیار کم می شود.زمانیکه این مکانیزم به تناسب طول تیرک نصب شده روی دستگاه درست تنظیم شود ،گشتاور مورد نیاز جهت بالا و پایین بردن تیرک به حداقل مقدار لازم رسیده وهمچنین مقداراین گشتاور در زمان بالا رفتن با پایین آمدن دقیقا یکی می شود. که این امر باعث کاهش چشمگیر استهلاک اجزاء محرک راهبند پاسارگاد گردیده است.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *